Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Vi ste na stranici: Home › Usluge › Usluge

Usluge

 

Računovodstvene usluge 

 

Knjigovodstvena agencija Partner Računovodstvo​


- vođenje dnevnika, glavne knjige i pomoćnih evidencija
- vođenje analitičkih evidencija: osnovna sredstva, zalihe, kupci, dobavljači
- izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, vođenje trgovačke i KEPU knjige
- izrada završnog računa
- izrada konsolidovanih bilansa

Kadrovske evidencije
Zarade

Knjigovodstvena agencija Partner Računovodstvo​


- prijave i odjave radnika
- obračun zarada i naknada zarada
- obračun ostalih ličnih primanja zaposlenih
- vođenje analitičkog knjigovodstva zarada
- predaja obrazaca
- vođenje evidencija i izrada M-4 i PPP obrazaca

Poreske evidencije
i savetovanje

Knjigovodstvena agencija Partner Računovodstvo​


- savetovanje u vezi poreza
- vođenje PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada poreskih prijava
- obračun ostalih poreskih obaveza i vođenje poreskih evidencija
- predaja poreskih prijava
- periodična kontrola proknjiženih obaveza na računima kod Poreske uprave
- aktivno učešće u poreskom postupku kontrole


 

Ostale knjigovodstveno
računovodstvene usluge

Knjigovodstvena agencija Partner Računovodstvo​


- savetovanje prilikom izbora poslovne banke i aktivno angažovanje u postupku otvaranja tekućeg računa
- savetovanje prilikom osnivanja privrednog društva/preduzetničke radnje
- izrada Osnivačkog akta za privredna društva
- angažovanje u postupku registracije osnivanja/promene podataka kod Agencije za privredne registre
- naknadno ugovorene usluge na zahtev

Analiza poslovnih
finansija

Knjigovodstvena agencija Partner Računovodstvo​


- izrada periodičnih izveštaja o kretanju novčanih sredstava, zaliha, potraživanja, osnovnih sredstava, kratkoročnih i dugoročnih obaveza, kapitala, prihoda i troškova
- izrada periodičnih izveštaja o ostvarenom rezultatu poslovanja
- racio analiza

Sudska veštačenja
ekonomsko finans. struke

Knjigovodstvena agencija Partner Računovodstvo​


- pružanje usluga veštačenja iz ekonomsko finansijske oblasti
- obračun zatezne kamate
- veštačenje ispravnosti obračuna poreza, zarada...

  

Kontakt informacije

Knjigovodstvena agencija Partner Računovodstvo​
Jurija Gagarina 102, 11070 Novi Beograd

Tel: 065/396 4455, 011/612 8208
Fax: 011/612 8208
E-mail: office@partnerracunovodstvo.rs
web: www.partnerracunovodstvo.rs